ALV GEANNULEERD

Vanwege het coronavirus en de aangekondigde beperkingen is het voor ons niet wenselijk de geplande ALV op 13 december fysiek door te laten gaan.

Omdat de onderwerpen op de agenda discussiestukken betreffen en een digitale vergadering hier geen recht aan doet, hebben wij ervoor gekozen om de ALV uit te stellen.

Voor nu vragen wij jullie om maandag 10 januari 2022 in de agenda vrij te houden als mogelijke datum voor de ALV. Te zijner tijd zullen wij opnieuw bekijken of het wenselijk is een fysieke ALV te organiseren.

 

Origineel bericht:
Op maandag 13 december organiseren wij de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De vergadering zal, voor zover dat mogelijk is, plaatsvinden bij Baan 9 en starten om 20.00 uur. Iedereen is welkom vanaf 19.45 uur.

Onderdeel van de agenda zullen de nieuwe statuten en het huishoudelijke regelement zijn zoals wij op de ALV 2020 hebben aangekondigd.

Alle relevante stukken zijn te vinden door te klikken op de onderstaande links:
Huishoudelijk regelement TC Velden oktober 2021
Statuten TC Velden oktober 2021
Notulen algemene ledenvergadering 07-12-2020

Wij hopen velen van jullie te mogen verwelkomen op de komende ALV. Tot dan!

Comments are closed.