Lid worden

Lid worden

Vul het formulier hieronder in


ManVrouw

Peildatum is de leeftijd op 31 december van het contributiejaar.

Tennislessen worden verzorgd door Maximum Tennis:
Aanmelden kan via: www.maximumtennis.nl/inschrijven (senioren)

Indien geen machtiging wordt verleend ontvangt u een betalingsverzoek en wordt het contributiebedrag met € 2,50 aan bank- en administratiekosten verhoogd.


Machtiging: Automatische incasso
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan TC Velden om van zijn/haar hieronder vermelde rekening bedragen af te schrijven wegens contributiebetaling voor een of meerdere gezinsleden.


Ik ga akkoord met de automatische incasso om lid te worden bij TC Velden

Bij inlevering van dit formulier + pasfoto bij de ledenadministratie ontvangt u een tijdelijk spelerspasje. Na ontvangst van de betaling van de contributie en het inschrijfgeld wordt er een officieel KNLTB-pasje aangevraagd.

Meer informatie of vragen: ledenadministratie@tcvelden.nl

Comments are closed.